Vis- en schaaldierenfestijn 19/08

Ook dit jaar draagt Votquenne Foundations zijn steentje bij aan Lions Brugge Maritime ten voordele van hun sociale werken.Voor de 23ste keer organiseren de leden een heerlijk festijn op de terreinen van de Vlaamse Visveiling in Zeebrugge.

De opbrengsten van de sponsoring worden volledig ten voordele van de sociale projecten aangewend: Ravelijn, De Kade, Kinderopvang, Aardbeving Italië, …

We sponsoren niet alleen het feest, maar zijn ook met het bedrijf aanwezig op de dag zelf omdat het eveneens een gezellig gebeuren is.

Votquenne Foundations : The Company You Build On